Korup Antennelaug

Opsigelse

Med henvisning til vedtægterne:

KORUP ANTENNELAUGS VEDTÆGTER

§ 3. MEDLEMMER.

stk 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. oktober.
Tilslutningen til anlægget afbrydes senest ved årets udgang.
Der udbetales ingen refusion ved udmeldelse.

 ————————————-

Dog kan TV opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kvartal,
d.v.s. senest 1.marts, 1. juni, 1.september eller 1. december,

der betales resterende kontingent for resten af året, (kr. 437,50 om året ) + kr. 400 for lukning.

Kontakt administrationen