Korup Antennelaug
GRUNDPAKKEN ~ 24 TV kanaler
184 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
MELLEMPAKKEN ~ 40 TV kanaler
386 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
FULDPAKKEN ~ 57 TV kanaler
539 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan

Eventuel prisstigning for 2019 opkræves først fra 2. kvartal.

TV Kontingent og pakkepriser 2018
Gældende fra den 1.1. 2018  (incl. moms) Pris kr.
Grundpakke       pr. måned   184
Mellempakke   pr. måned 386
Fuldpakke       pr. måned 539
Tekniker besøg for pakkeskift 350
Tekniker besøg for indstilling af første TV 299
Tekniker besøg for indstilling af efterfølgende TV/apparat pr. stk. 100
Kontingent (uændret kr. 350.- excl. moms)
Er inkluderet i pakkens pris.
435
Øvrige priser 2018 incl. moms Kr. I alt kr.
Ny tilslutning/installation 1.125
Indskud / Formueandel 1.375 2.500
Ved brugbar tilslutning 500
Udskiftning af stikledning max. 30 m. (kunde graver selv) 1.377
Pakkeskift meddeles senest: 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11 350
Rykkergebyr 100
Lukke- og åbningsgebyr 700
Betalingsprocedure:
PBS opkrævning udsendes ca. 2-3 uger før sidste rettidige betalingsdato,
som er den 1. bankdag i hhv. december, marts, juni og september.
Ved manglende betaling udsendes ca.10 dage efter (ca. den 13.) en rykkeropkrævning, hvor der er tillagt 100 kr., med betalingsfrist til
hhv. 23. december, 25. marts, 25. juni og 25. september.
Ved månedens udgang lukkes for signalet.
Ved genåbning vil det skyldige beløb blive tillagt kr. 700,  v/ internet kr. 200
Ønskes kun Internet uden TV pakke betales det årlige kontingent (kr. 435,00) + prisen for den valgte ydelse. (kræver medlemskab samt tilslutning

 

 

DRIFTSSTATUS