Korup Antennelaug
GRUNDPAKKEN ~ 24 TV kanaler
184 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan

MELLEMPAKKEN ~ 40 TV kanaler
386 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan

FULDPAKKEN ~ 57 TV kanaler
539 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan

TV Kontingent og pakkepriser 2017/18
Gældende fra den 1.1. 2017  (incl. moms) Pris kr. 2018
Grundpakke       pr. måned   182 184
Mellempakke   pr. måned 377 386
Fuldpakke       pr. måned 520 539
     
Tekniker besøg for pakkeskift   350  
Tekniker besøg for indstilling af første TV   299  
Tekniker besøg for indstilling af efterfølgende TV/apparat pr. stk.   100  
Kontingent (uændret kr. 350.- excl. moms)
Er inkluderet i pakkens pris.
  437,50  
Øvrige priser 2017 incl. moms Kr. I alt kr.  
Ny tilslutning/installation 1.125    
Indskud / Formueandel 1.375 2.500  
Ved brugbar tilslutning   500  
Udskiftning af stikledning max. 30 m. (kunde graver selv)   1.377  
Pakkeskift meddeles senest: 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11   350  
Rykkergebyr   100  
Lukke- og åbningsgebyr   800  
 
Betalingsprocedure:
PBS opkrævning udsendes ca. 2-3 uger før sidste rettidige betalingsdato,
som er den 1. bankdag i hhv. december, marts, juni og september.
 
Ved manglende betaling udsendes ca.10 dage efter (ca. 13.) en rykkeropkrævning, hvor der er tillagt 100 kr., med betalingsfrist til
hhv. 23. december, 25. marts, 25. juni og 25. september.
Ved månedens udgang lukkes for signalet.
 
Ved genåbning vil det skyldige beløb blive tillagt kr. 800,  v/ internet kr. 200
 
Ønskes kun Internet uden TV pakke betales det årlige kontingent (kr. 435,00) + prisen for den valgte ydelse. (kræver medlemskab samt tilslutning)