Korup Antennelaug
TILSLUTNINGSPRISER 2023 (Alle priser er inkl. moms.)
Ved brugbar kabelforbindelse fra stander til hus, er prisen gratis.
Den normale udgift for tilslutning til Korup Antennelaug er kr. 0,00.
inkl. kabellængde op til 30 m. fra stander til hus
Ønskes kun internet, betales tilslutningsafgift kr.0,00, samt fremover det årlige kontingent.
(kr. 375,00) + prisen på den valgte ydelse.
Ring til Internet afd. og få et tilbud. tlf. 7026 5210 (tast 1)
__________________________________________________________________

De anførte beløb er excl. nedgravning af kabel fra stander til hus, som abonnenten selv skal bekoste.
Tillægsomkostninger kan forekomme i forbindelse med ekstraordinære kabelarbejder.
Fremgangsmåde:
Ved indmeldelse rettes henvendelse til administration TV på 7026 5210 (tast 1), hvorefter der så udsendes opkrævning på det aktuelle beløb.
Når beløbet er modtaget anmodes Dansk Kabel TV om at foretage tilslutningen.
___________________________________________________________

TV Pakkeskift:

Der kan foretages pakkeskift 4 gange om året. pr. 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10
pakkeskift skal bestilles mindst 2 mdr. før et kvartalsskift.
Pris for pakkeskift kr. 350, bestilling kan foretages pr. Tlf. 7026 5210 eller på hjemmesiden
( Skift TV pakke) Fra selvbetjeningen
Andre gebyrer.
Rykkergebyr ved for sen betaling. kr. 100
Lukning/genåbning grundet restance. kr. 700
Lukning og udmeldelse ved udgangen af et kvartal, der betales resterende kontingent for resten af året + kr.350 for lukning.
____________________________________________________________