Korup Antennelaug

Kom på nettet

Hvis du ikke kan komme på nettet.
Der kan være flere årsager til at man ikke kan komme på nettet.
Den hyppigste er, at der har været en afbrydelse af netforbindelsen på grund af teknisk arbejde på linjen.

Man kan også forsøge følgende:
Tag modemet fra stikkontakten og lad den være afbrudt i to minutter, først derefter tilslutter du modemet igen,

modem3925-2

når den er startet op med lys i alle lamperne, vil det i de fleste tilfælde give adgang til internettet igen.

Mangler der lys i nr.4 på modemet så er der problemer på linjen, kontakt Fejlmelding internet