Korup Antennelaug

IP – Telefoni opsigelse.

Aftalevilkår for KAL-net.

§ 1.0 Generelle bestemmelser:

1.4 Medlemmet binder sig for 6 måneder ved tegning af denne aftale.

§ 9.0 Aftalens løbetid:

9.1 Med et skriftligt varsel på 1 måned kan aftalen opsiges af medlemmet til udgangen af den følgende måned.

9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

IP-saldo over kr. 25,- tilbagebetales.

Opsigelse af IP Telefoni hos KAL-net på mail så klik HER