Korup Antennelaug

Venligst ring ikke til bestyrelsen med fejlmeldinger.

————————————————

Ved billede og lyd problemer.

Ring til Dansk Kabel TV  tlf. 70 26 52 10 – tast 3
mandag til torsdag mellem kl. 08:00 & 16:00
fredag mellem 08:00 & 15:00

Vagten mellem 16:00 og 22:00, fredag 15:00 og 22:00 (Kun ved større nedbrud)
Søn- og helligdage 10:00 og 22:00
OBS: Når der er telefonsvarer på linjen, så vent et øjeblik,
aflyt beskeden som stiller dig om til vagtteknikeren for fejlmelding

DÅRLIGT BILLEDE HVAD KAN JEG SELV GØRE?

Oplever du forringet billedkvalitet på de høje frekvenser:
Dansk Kabel TV har besøgt en del medlemmer som havde forstyrrelse på de høje frekvenser og det er konstateret at det var internt der var fejl, enten på ældre fordeler eller defekte forstærkere og kabler.

Sort skærm:
Kontroller strømstik Kontroller om der er tændt for fjernsynet

Kun sne på skærmen:
Hør om naboen har samme problem. Hvis ikke, så kontroller dit eget anlæg.
Se efter om antennestikket er på plads både i fjernsyn og stikdåsen.
Har du andre fjernsyn koblet til med delfilter, så må du koble det/disse fra og forbinde dit fjernsyn direkte mellem originalstikdåsen og fjernsynet, uden om evt. video, dekoder m.m.

Samme fremgangsmåde gælder hvis:
Der er kun mindre forstyrrelser i form af, Streger, mindre sne, dårligt tekst TV m.m.

Er det kun en enkelt kanal:
Prøv at efterjustere kanalen

HVAD ER DER SÅ GALT:
Hvis det kun er en enkelt kanal så kan det være fjernsynet, eller manglende justering, det kan også være kablet fra stander til stikdåse, kabel fra stikdåse til TV,
kvaliteten af kablet for dårligt, delfilter for gammelt, egen forstærker defekt eller blevet for kraftig, i dag vil forstyrrelser med de omtalte fejl typisk vise sig på de høje frekvenser, altså en eller flere ting som det for mange kan være vanskeligt selv at kontrollere.

Selvfølgelig kan det være en lokal forstærker der er fejl ved, det kan være en abonnent- fordeler der er defekt, hvilket altid betyder, at flere bliver ramt, derfor er det altid en god ide, at spørge naboen om han har samme fejl.

Når vi giver disse gode råd til selvhjælp, er det fordi, du selv skal betale for fejl, opstået hos dig selv, men her er også billig hjælp.

Antennelauget har en aftale med Dansk Kabel TV, der betyder, at du kan fået servicebesøg i tilfælde af fejl, her vil fejlen blive konstateret, og er fejlen hos dig, så koster det ca. 450.00 kr. uden fejlretning.
Med fejlretning er det efter regning.

Men konstateres fejlen som anlægsfejl, betales regningen for fejlsøgning og rettelse af antennelauget.