Korup Antennelaug

Servicetjek TILBUD

Servicetjek antenneinstallation:

Kontrol af stikledning og signal ved første fordeling og/eller stikdåse
Gennemgang af husinstallation/fordelingsnet

Rådgivning og tilbud på reparation og/eller opdatering til godkendt Kabel TV installation.

Tilbud servicetjek kr. 499,– incl. moms

Evt. Udbedring af fejl foretages efter nærmere aftale med medlem og afregnes, medmindre andet er aftalt, via normal timeløn
og medgået materialeforbrug.

Dansk Kabel TV

Ved opgave-/ordreafgivelse indenfor 30 dage krediteres ovenstående servicetjek.

Klokkestøbervej 9 – 5230 Odense M- Tlf. 6311 1351