Korup Antennelaug
GRUNDPAKKEN ~ 18 TV kanaler
217 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
MELLEMPAKKEN ~ 34 TV kanaler
509 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
FULDPAKKEN ~ 50 TV kanaler
697 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
TV Kontingent og pakkepriser 2022
Gældende fra den 1.1. 2022 (incl. moms) kr.
Grundpakke       pr. måned   217
Mellempakke    pr. måned 509
Fuldpakke       pr. måned 697
MIX 10      pr. måned 509
MIX 15      pr. måned 677
Tekniker besøg for pakkeskift 350
Kontingent
Er inkluderet i pakkens pris.
375
Øvrige priser incl. moms  kr.
Ny tilslutning/indskud 1.300
Pakkeskift meddeles senest: 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11 350
Rykkergebyr 100
Lukke- og åbningsgebyr 700
Betalingsprocedure:
PBS opkrævning udsendes ca. 2-3 uger før sidste rettidige betalingsdato,
som er den 1. bankdag i hhv. december, marts, juni og september.
Ved manglende betaling udsendes ca.10 dage efter (ca. den 13.) en rykkeropkrævning, hvor der er tillagt 100 kr., med betalingsfrist til
hhv. 23. december, 25. marts, 25. juni og 25. september.
Ved månedens udgang lukkes for signalet.
Ved genåbning vil det skyldige beløb blive tillagt kr. 700,  v/ internet kr. 200
Ønskes kun Internet uden TV pakke betales det årlige kontingent
(kr. 375,00)
+ prisen for den valgte ydelse. (kræver medlemskab
samt tilslutning