Korup Antennelaug
GRUNDPAKKEN ~ 19 TV kanaler
207 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
MELLEMPAKKEN ~ 34 TV kanaler
420 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
FULDPAKKEN ~ 50 TV kanaler
598 kr.
Pris pr. måned Inkl.moms ~ kontingent og Copydan
TV Kontingent og pakkepriser 2021
Gældende fra den 1.1. 2021  (incl. moms) kr.
Grundpakke       pr. måned   207
Mellempakke   pr. måned 420
Fuldpakke       pr. måned 598
MIX 10      pr. måned 415
MIX 15      pr. måned 578
Tekniker besøg for pakkeskift 350
Tekniker besøg for indstilling af første TV 299
Tekniker besøg for indstilling af efterfølgende TV/apparat pr. stk. 100
Kontingent
Er inkluderet i pakkens pris.
375
Øvrige priser incl. moms Kr. ialt kr.
Ny tilslutning/installation 1.125
Indskud / Formueandel 1.375 2.500
Ved brugbar tilslutning 500
Udskiftning af stikledning max. 30 m. (kunde graver selv) 1.377
Pakkeskift meddeles senest: 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11 350
Rykkergebyr 100
Lukke- og åbningsgebyr 700
Betalingsprocedure:
PBS opkrævning udsendes ca. 2-3 uger før sidste rettidige betalingsdato,
som er den 1. bankdag i hhv. december, marts, juni og september.
Ved manglende betaling udsendes ca.10 dage efter (ca. den 13.) en rykkeropkrævning, hvor der er tillagt 100 kr., med betalingsfrist til
hhv. 23. december, 25. marts, 25. juni og 25. september.
Ved månedens udgang lukkes for signalet.
Ved genåbning vil det skyldige beløb blive tillagt kr. 700,  v/ internet kr. 200
Ønskes kun Internet uden TV pakke betales det årlige kontingent
(kr. 375,00)
+ prisen for den valgte ydelse. (kræver medlemskab
samt tilslutning